Cena 3d tisku a služeb

Naší prioritou je spokojenost zákazníků a proto si každý projekt a zákazník zaslouží individuální přístup. Naše služby využívají firemní i soukromí klienti, kteří oceňují kvalitu za rozumné a transparentní ceny. Cena 3d tisku na zakázku je individuální pro každý projekt a proto Vám vždy zpracujeme individuální cenovou nabídku 3d tisku a služeb.

Úprava modelu před tiskem

již od

0

Zdarma

drobné úpravy
Drobné úpravy 3d modelu jako je změna velikosti, rozdělení modelu na více částí s jednoduchými spoji,  zrcadlení či modifikace jako je přidání otvoru či jednoduchého tvaru  provádíme před 3d tiskem zdarma.

3D modelování

již od

399

399 Kč

za 1 hodinu
Vytvoříme vám 3D model dle technického výkresu, náčrtku, fotografií s rozměry, fyzické předlohy apod. Model můžeme také upravit např. změna rozměrů, sloučení více modelů do jednoho, rozdělení modelu na více částí, zrcadlení a apod. Po prostudování Vašich požadavků Vám rádi sdělíme kalkulaci ceny 3D modelování před započetím práce.

3D tisk

již od

30

30kč

za 1 hodinu

Výsledná cena 3d tisku závisí na mnoha faktorech jako je čas a složitost 3d tisku, použitém materiálu a počtu kusů. U sériového tisku vám můžeme nabídnou výrazně nižší cenu jak u kusového tisku. 

Dodatečné úpravy po tisku

již od

299

299kč

za 1 hodinu

Vytisknutý dílec můžeme zbavit podpůrného materiálu použitého při tisku, můžeme vyřezat přesné závity nebo zatavit mosazné závitové vložky či výtisk vytmelit a vybrousit. Výtisky z více dílů slepíme. U výtisku z materiálu ABS nebo ASA vyhladíme vrstvy. Odstranění podpor malého rozsahu provádíme automaticky a zdarma.

Příklad výsledné ceny tisku

Náhradní díl do aku šroubováku

Vyhotovení náhradního dílu do akku šroubováku dle dodaného poškozeného originálního dílu. Pro velkou mechanickou a teplotní odolnost byl zvolen materiál PC Blend Carbon Fiber.

Rozebíratelná forma na betonové odlitky

Dle požadavku zákazníka jsme vymodelovali a následně vytiskli  3d model rozebíratelné formy pro odlev hořáků do kotle (z betonu).

Lůžko pro neodymový magnet

Dle požadavku zákazníka byl potřeba odladit přesný rozměr lůžka pro magnet, aby mohl lehce v lůžku klouzat, ale nebyl volný. Dodaný model zákazníka jsme upravili o potřebné tolerance a následně odladili tisk. Následoval tisk čítající 1000 ks.

Držáky knotu na míru

Dle požadavku zákazníka jsme vymodelovali a vytiskli 100ks držáků na knoty pro odlev svíček přesně na míru dané sklenice a použitých knotů tak, aby byly knoty přesně vystředěny a příprava co nejjednodušší. 

Otázky a odpovědi na nejčastější dotazy

Ano je to možné. Díky tiskárně s pěti nezávislými tiskovými hlavami můžeme kombinovat až 5 různých materiálů v rámci jednoho dílce.  

Můžeme tedy kombinovat například flexibilní materiály s mechanicky velmi odolnými materiály a tím plně využít potenciálu obou materiálů zároveň.

Dále využíváme vícemateriálový tisk pro dílce obsahující podpěry, čímž dosahujeme naprosto perfektního povrchu pod podpěrami!

Ano, je to možné. Můžeme tisknout až pěti různými barvami zároveň v rámci jedné vrstvy, což znamená až pět různých barev v rámci jednoho dílce.

Menší zakázky stíháme vyrobit do 24 hodin.

Zakázky většího rozsahu mohou trvat i několik dnů až týdnů. Vždy záleží na velikosti a složitosti modelu a požadovaného počtu kusů. 

Termín vždy upřesníme již při nezávazné poptávce.

Každý tisk je velice individuální a cena se odvíjí od několika faktorů jako je složitost a velikost tisknutelného dílce, možná potřeba podpůrného materiálu, použitý materiál a požadovaná výsledná kvalita povrchu dílce. Neposledním faktorem je potřebný čas, který vychází z kombinace uvedených faktorů na daný tisk.
Cenu také ovlivňuje počet požadovaných kusů.

Na každý požadovaný dílec Vám rádi zpracujeme cenovou nabídku, aby jste nebyli nemile překvapeni.
Poptávka 3D tisku není závazná a je zdarma.   

-> Mám zájem o nezávaznou poptávku 3d tisku <-

Aktuálně disponujeme rychlou velkoformátovou CoreXY 3D tiskárnou s pěti nástroji a velikostí tiskové plochy 360×360×360 mm, což nám umožňuje jednoduše a rychle tisknout rozměrné objekty z až pěti materiálů současně! 

Můžeme ale vytisknout i daleko větší objekty za předpokladu, že model rozdělíme na více částí, které se následně slepí, sešroubují nebo jen zacvaknou do sebe.

Nic se neděje 3D model můžete najít v databázích 3d modelů například https://thingiverse.com , https://printables.com, https://cults3d.com.

Přehled největších a nejoblíbenějších databází s modely pro 3D tisk ke stažení zdarma.

Model pro vás vytvoříme! Pokud máte výkresovou dokumentaci, náčrt, obrázek s rozměry či fyzickou předlohu, stačí nám je poslat a model vám vytvoříme v profesionálním 3D CAD.

Model nám ideálně zašlete ve formátu určeném k 3D tisku jako jsou STL, 3MF, OBJ, STEP/STP apod. 
Pokud uvedený formát nemáte, nevadí. Poradíme si i ostatními formáty a model si převedeme.

To záleží na detailnosti a složitosti dílce. Je potřeba brát v úvahu, že povrchové modely pro 3D tisk jsou složeny ze sítě trojúhelníků a tvary jako oblouky by v případě nízké kvality byly viditelné jako složenina několika rovin namísto oblouku. 

Modely tedy exportujte raději ve vyšší kvalitě aby výsledný tisk obsahoval veškeré detaily.

Přesnost velice závisí na geometrii a složitosti dílce a také na použitém materiálu k tisku. Některé materiály trpí velkou smrštivostí, která se může projevit v různé části dílce malinko jinak a nelze ji plně podchytit. 

U FFF/ FDM tisku běžně dosahujeme přesnosti kolem 0,1 – 0,2 mm. U kritických rozměrů jsme schopni dosáhnout přesnosti i 0,05 mm.

Výsledné výtisky je možno následně dále zpřesnit např. vystružením, obrobením, obroušením dosedacích ploch apod. 

Chcete se na něco zeptat ?