Cena 3D tisku a služeb

Každý 3d tisk je velice individuální a cena se odvíjí od několika faktorů jako je složitost a velikost tisknutelného dílce, možná potřeba podpůrného materiálu, použitý materiál a požadovaná výsledná kvalita povrchu dílce. Neposledním faktorem je potřebný čas, který vychází z kombinace uvedených faktorů na daný 3d tisk.
Cenu 3d tisku také ovlivňuje počet požadovaných kusů.

Na každý požadovaný dílec Vám rádi zpracujeme individuální cenovou nabídku na míru.
Pro vaši představu v jakých cenách se pohybujeme uvádíme základní ceník.

3D tisk

50

Kč / Hod

Jedná se o průměrnou cenu za hodinu tisku. Konečná cena 3D tisku závisí na velikosti, složitosti a použitém materiálu tisknutého výrobku. Na cenu má také vliv počet kusů. U sériového tisku vám můžeme nabídnou nižší cenu v závislosti na velikosti jednotlivé série.

3D modelace

399

Kč / Hod

Vytvoříme vám 3D model dle technického výkresu, náčrtku, fotografie s rozměry, fyzické předlohy apod. Modely můžeme také upravit, např. změna rozměrů, sloučení více modelů do jednoho, rozdělení modelu na více částí, modely umíme také zrcadlově otočit a apod.

Post-processing

399

Kč / Hod

Vytisknutý dílec zbavíme podpůrného materiálu použitého při tisku, můžeme vyřezat přesné závity či výtisk vytmelit a vybrousit. Výtisky z více dílů slepíme. Výtisk z materiálu ABS nebo ASA vyhladíme tak, že bude k nerozeznání od výlisků z vstřikolisu. 

Otázky a odpovědi

Nic se neděje 3D model pro vás vytvoříme. Pokud máte výkresovou dokumentaci, náčrt, obrázek s rozměry či fyzickou předlohu, stačí nám je poslat a model vám vytvoříme v profesionálním 3D CADu Fusion 360. 

Model nám ideálně zašlete ve formátu určeném k 3D tisku jako jsou STL, 3MF, OBJ, STEP/STP apod. 
Pokud uvedený formát nemáte, nevadí. Poradíme si i ostatními formáty a model si převedeme.

To záleží na detailnosti a složitosti dílce. Je potřeba brát v úvahu, že povrchové modely pro 3D tisk jsou složeny ze sítě trojúhelníků a tvary jako oblouky by v případě nízké kvality byly viditelné jako složenina několika rovin namísto oblouku. 


Modely tedy exportujte raději ve vyšší kvalitě aby výsledný tisk obsahoval veškeré detaily.

Přesnost velice závisí na geometrii a složitosti dílce a také na použitém materiálu k tisku. Některé materiály trpí velkou smrštivostí, která se může projevit v různé části dílce malinko jinak a nelze ji plně podchytit. 

U FFF/ FDM tisku běžně dosahujeme přesnosti kolem 0,05 – 0,1 mm. 

Výsledné výtisky je možno následně dále zpřesnit např. vystružením, obrobením, obroušením dosedacích ploch apod. 

Každý tisk je velice individuální a cena se odvíjí od několika faktorů jako je složitost a velikost tisknutelného dílce, možná potřeba podpůrného materiálu, použitý materiál a požadovaná výsledná kvalita povrchu dílce. Neposledním faktorem je potřebný čas, který vychází z kombinace uvedených faktorů na daný tisk.
Cenu také ovlivňuje počet požadovaných kusů.

Na každý požadovaný dílec Vám rádi zpracujeme cenovou nabídku, aby jste nebyli nemile překvapeni.
Poptávka 3D tisku není závazná a je zdarma.   

Zakázky většinou stíháme expedovat do jednoho týdne od vyjasnění objednávky.
Urgentní zakázky se snažíme expedovat do třech dnů.

Je nutno podotknout, že uvedené termíny závisí také na aktuální poptávce po našich službách a velikosti realizované zakázky.


Nicméně termín expedice si vždy odsouhlasíme dopředu, již při vyjasnění objednávky.

Aktuálně disponujeme velikostí tiskové plochy 250×210×210 mm.

Nicméně už se nemůžeme dočkat doručení nové tiskárny s tiskovou plochou 360×360×360 mm.

Ano umíme. Může tisknout až pěti filamenty zároveň, což znamená až pět různých barev v rámci jednoho dílce.